Алгоритм роботи

Реалізація проекту в будівництві, починаючи від виникнення ідеї й закінчуючи введенням об'єкту в експлуатацію, як і будь-який проект, має певний алгоритм реалізації. Незнання або зневага алгоритмом впливає на складові проекту, яким у першу чергу є бюджет, строки і якість кінцевого об'єкту. 

Організаційна частина

 

Перелік робіт

 • Формування переліку можливих учасників проекту
 • Керівництво й координація розробки тендерної документації й проведення тендерів на виконання робіт із проекту
 • Визначення основної проектної організації, що виконує проект
 • Формування попереднього графіку реалізації проекту

Передпроектне опрацювання

 

Перелік робіт

 • Управління, координування й одержання дозволу на подальше проектування початкової предпроектної пропозиції
 • Підготовка завдання на проектування об'єкту
 • Організація й контроль над проведенням інженерно-геологічних вишукувань
 • Організація й контроль проведення топогеодезичнихробіт
 • Організація затвердження концептуального рішення замовником і головним архітектором
 • Управління й контроль узгодження концепції у відповідних інстанціях

Проектні роботи по стадіям «Проект» і «Робоча документація»

 

Перелік робіт

 • Коректування завдання на проектування на стадії «Проект»
 • Управління й координування проектування на стадії «Проект»
 • Управління розробкою й узгодженням усіх необхідних розділів проекту
 • Одержання технічних умов на підключення об'єкта до інженерних мереж
 • Контроль і сприяння в одержанні позитивного висновку експертизи стадії «Проект», а також контроль і координація роботи зі зняття зауважень експертизи
 • Організація й одержання дозволу на виконання будівельно-монтажних і інших робіт від імені замовника
 • Управління й координування проектування на стадії розробки робочої документації

Будівництво об'єкту та технічний нагляд за будівництвом

 

Перелік робіт

 • Керівництво й координація розробки тендерної документації й проведення тендерів на виконання робіт із проекту
 • Обробка й надання замовникові цінових і техніко-економічних показників результатів тендера для подальшого вибору генпідрядника
 • Участь у перемовинах з потенційними підрядниками й підготовка всіх необхідних договорів
 • Створення бюджету проекту й контроль його виконання
 • Надання допомоги Замовникові в технічній стороні маркетингу проекту
 • Здійснення контролю над дотриманням графіка реалізації проекту, у т.ч. строків проектування робочої документації й проведення будівельно-монтажних робіт
 • Здійснення контролю над проведенням будівельних робіт підрядниками згідно з умовами ув'язнених з ними договорів
 • Здійснення нагляду за відповідністю виконаних робіт проектної документації й технічним умовам
 • Одержання в процесі реалізації проекту необхідних погоджень і дозволів в уповноважених державних органах, в обсязі необхідному для будівництва і його завершення
 • Для здійснення приймання виконаних виконавцями робіт замовником перевіряти обсяги і якість виконаних робіт, після чого здійснювати візування відповідних актів для їхнього подальшого підписання замовником
 • Негайне повідомлення замовника про обставини строків, що тягнуть затримку, реалізації проекту
 • Розглядання й врегулювання спірних питань по виконанню умов договорів (контрактів) з усіма учасниками, задіяними в реалізації проекту
 • Організація, технічний нагляд і контроль над процесом будівництва
 • Контроль над відповідністю виконуваних робіт проектним рішенням, строкам будівництва й вимогам нормативних документів, у тому числі якості будівельно-монтажних робіт
 • Координація й контроль над відповідністю будівельних креслень усім розділам проекту і їх узгодження з експертами й консультантами
 • Координація й контроль над відповідністю будівельних креслень усім розділам проекту і їх узгодження з експертами й консультантами
 • Підтвердження відповідності креслень робочої документації матеріалам і документації стадії «Проект»
 • Контроль над відповідністю виконуваних будівельно-монтажних робіт, застосовуваних конструкцій, виробів, матеріалів проектним рішенням, вимогам будівельних норм і правил, стандартів, технічних умов і інших нормативних документів
 • Контроль відповідності обсягу, вартості і якості виконуваних робіт умовам договорів підряду, будівельним нормам і правилам виробництва, і приймання цих робіт
 • Контроль виконання геодезичних робіт у процесі будівництва
 • Перевірка наявності й правильності ведення первинної виконавчої технічної документації (виконавчих схем інструментальної зйомки змонтованих конструкцій, частин будівель, споруд і інженерних комунікацій, загальних і спеціальних журналів робіт) і внесення в неї змін у зв'язку з виявленими недоліками й дефектами при виконанні будівельно-монтажних робіт
 • Нагляд за будівельним майданчиком з метою гарантії дотримання техніки безпеки всіма учасниками проекту
 • Перевірка виконання будівельно-монтажними організаціями вказівок і приписань авторського нагляду й органів державного будівельного контролю, що ставляться до питань якості виконуваних будівельно-монтажних робіт і застосовуваних конструкцій, виробів, матеріалів і обладнання, забезпечення своєчасного усунення дефектів і несправностей, виявлених при прийманні окремих видів робіт і об'єктів у цілому
 • Узгодження й надання необхідної й затвердженої замовником інформації групі осіб , що займається продажем нерухомості, у процесі будівництва й до здачі об'єкта в експлуатацію

Здача завершеного об'єкту та ввод в експлуатацію

 

Перелік робіт

 • Підготовка від імені замовника необхідного й достатнього пакета документів для вводу закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію
 • Здійснення проміжного приймання робіт, складання списку дефектів і несправностей, контроль над їхнім усуненням
 • Організація прийому закінченого будівництвом об'єкта й передача його замовникові або кінцевому клієнтові, а також експлуатуючим організаціям
 • Організація від імені замовника вводу закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію, роботи Державної комісії й підписання акту вводу в експлуатацію
 • Сприяння замовникові в одержанні всіх необхідних документів для оформлення права власності на закінчений об'єкт
×

О компании

Функции

Проекты

Направления строительства

×