Політика в області якості

Вище керівництво ТОВ «АК Інжиніринг»  бере на себе добровільне зобов'язання розробити, документально оформити, впровадити й підтримувати в робочому стані систему менеджменту якості й безупинно поліпшувати її результативність відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Наша мета – забезпечення найвищого рівня задоволеності справжніх і майбутніх потреб замовників у створенні об'єктів архітектури, організації й виконання будівництва, надання інжинірингових послуг в області будівництва, які будуть відповідати нормативним і законодавчим вимогам.

Нашими основними завданнями в області якості є:

  • формування єдності цілей і напрямків діяльності підприємства;
  • використання науково-технічних нововведень і орієнтація на впровадження нових технологій в області будівництва;
  • впровадження прогресивних методів організації  й виконання будівництва;
  • проведення постійного аналізу  результативності системи менеджменту  якості.                 

Наші принципи:

  • постійно попереджати виникнення проблем, а не усувати наслідки після їхньої появи;
  • встановлення довірчих відносин зі споживачами й постачальниками;
  • активізація творчого потенціалу співробітників, підтримка й заохочення людей, що висувають нові ідеї;

Наше гасло: «Рівень якості продукції й послуг повинен  бути помітно вище, чим у найближчих конкурентів».

Справжня політика в області якості доведена до персоналу і є основою для планування й розробки цілей в області якості.

×

О компании

Функции

Проекты

Направления строительства

×