Будівництво
промислових об'єктів

Компанія АК Інжиніринг не може похвастатися наявністю побудованих заводів у своєму портфоліо. Однак у менеджменті компанії безліч фахівців, у тому числі й засновник компанії, які брали участь у будівництві й реконструкції заводів, не тільки в так зване «радянський час», але й уже в сучасній історії розвитку України. 

Промислове будівництво – це будівництво або реставрація об'єктів, так чи інакше пов'язаних з виробництвом і промисловістю. Завдання промислового будівництва: виконувати весь комплекс будівельних і монтажних робіт, забезпечувати запровадження в дію нових або розширення й реконструкцію вже діючих підприємств. Серйозною відмінністю промислового й цивільного будівельних процесів є той факт, що в промисловому будівництві об'єкти можуть мати саме різне призначення й повною мірою врахувати всі необхідні вимоги до конкретного промислового будинку можуть тільки компанії, що займаються промисловим будівництвом, що й мають відповідний досвід.

Виробничий комплекс – це сукупність підприємств, пов'язаних між собою загальним технологічним процесом і працюючих з метою одержання максимального економічного результату. Крім виробничих корпусів (цехів) до складу комплексу входять складські приміщення, адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури, наприклад, електричні підстанції, котельні, під'їзні колії, насосні станції, приміщення для відпочинку працівників і інші споруди.

Коли будівельна компанія займається зведенням складних промислових об'єктів, то вона окремо аналізує різні частини об'єктів. Це забезпечує безперебійну й чітку роботу підприємства по будівництву промислових об'єктів. Процес почергового зведення об'єктів будівництва необхідний для того, щоб у найкоротший термін почати будівництво й визначити першочергові об'єкти. Найбільш оптимальний варіант зведення будівель можливий тільки завдяки чіткому плануванню й урахуванню всіх особливостей будов. Тому для будь-якого промислового об'єкта необхідно проводити попередні підрахунки, аналіз. Це забезпечить рівномірний розподіл будівельних робіт і стабільність їх виконання.

Будівництво промислових будинків і об'єктів вимагає дотримання цілого ряду умов і вимог, які в основному диктуються функціональним призначенням споруд, що зводяться. Тому при зведенні цих об'єктів у ряді випадків повинні застосовуватися матеріали й технології, що не використовуються в житловому будівництві. Так, при будівництві будинків харчової, фармацевтичної й хімічної промисловості обов'язковою вимогою є пропитка бетону підлоги й застосування склопластикової арматури.

Специфікою будівництва більшості виробничих цехів є необхідність паралельного проведення монтажу великогабаритного технологічного обладнання. Нерідко частина подібного встаткування (силосу, бункери, ємності для зберігання та інше) виготовляється силами субпідрядних організацій. Для замовників надто важливо знайти будівельну організацію, фахівці якої здатні взяти на себе повний контроль виготовлення нестандартного обладнання й монтаж необхідних технологічних вузлів.

 Необхідно враховувати сучасні технології промислового будівництва, що дозволяють досягтися швидкої окупності подібних об'єктів, а також їх багатофункціональності й відносній дешевині. Сучасні матеріали, що використовуються в промисловому будівництві, допомагають домогтися зниження вартості зведення об'єкта, що дозволяє протягом 10 років повернути вкладені інвестиції. 

Приміром, однієї із серйозних проблем у цілому в промисловості сьогодні є проблема підвищення енергоефективності. Найважливіший напрямок зниження втрат енергії – застосування сучасної технічної ізоляції різних трубопроводів, резервуарів, конструкцій.

У будівництві заводів, фабрик, складів важливо враховувати вимоги технології виробництва, а також передбачати можливість майбутнього розширення виробничих потужностей. Промислові об'єкти часто відрізняються підвищеними вимогами до несучих здатностей конструкції, що пов'язане з більшою кількістю навісного устаткування. Немаловажним фактором є грамотна інтеграція об'єкта в навколишнє середовище, що супроводжується оптимізацією шкідливих викидів, зниженням ризику виникнення пожежі й створенням привабливого зовнішнього вигляду промислової  будівлі.

О компании

Функции

Проекты

Направления строительства

×